Hàm SUMIF Trong Excel: Công Thức Tính Và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm SUMIF trong Excel là gì? Công thức tính hàm SUMIF như thế nào? Cùng tham khảo những giải đáp liên quan đến cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel để từ đó giúp bạn hiểu hơn về hàm tính này. Hàm SUMIF là một hàm cơ bản trong Microsoft Excel, hàm SUMIF sử dụng để tính để tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện nhất định.

Nội Dung Bài Viết

1. SUMIF trong Excel là gì?

Hàm SUMIF trong Excel là gì? Hàm SUMIF là một hàm cơ bản trong Microsoft Excel, hàm SUMIF sử dụng để tính để tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện nhất định. Hàm SUMIF có thể sử dụng cho việc tính tổng các ô dựa vào ngày, số liệu và văn bản khớp với điều kiện đã cung cấp. Hàm này hỗ trợ các phép tính logic (>, <, <>, =) và ký hiệu (*,?) cho phù hợp với từng phần.

Hàm SUMIF mở rộng khả năng của hàm SUM, thay vì tính tổng trong một phạm vi nhất định, để được tính tổng trong SUMIF các ô buộc phải thỏa mãn điều kiện mà người dùng truyền vào tham số criteria.

2. Công thức hàm SUMIF trong Excel

Công thức tính hàm SUMIF như sau:

=SUMIF (range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

3. Ví dụ cụ thể về cách tính hàm SUMIF

Một vài ví dụ cụ thể về cách tính hàm SUMIF trong Excel để hiểu hơn về cách sử dụng hàm Sumif nhé.

Ví dụ 1: Tính tổng lương theo từng cấp bậc

Gii pháp: Sử dụng Hàm SUMIF. 

4. Lưu ý khi sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Những lưu ý cần biết khi sử dụng hàm SUMIF trong Excel mà ai cũng nên biết để đảm bảo việc sử dụng hàm Sumif khi tính toán được chính xác nhất.

5. Sử dụng hàm SUMIF trong báo cáo Nhân sự

Đối với những ai làm về nhân sự cần phải thực hiện báo cáo tổng số nhân sự hay chi phí lương… Thì cách sử dụng hàm SUMIF theo cú pháp như sau:

6. Sử dụng hàm SUMIF trong báo cáo nhập xuất tồn kho

Với ngành hàng xuất nhập tồn kho thì việc sử dụng hàm SUMIF giúp tính toán lượng hàng hóa còn tồn kho, lượng hàng hóa xuất kho…

Cú pháp hàm như sau:

Hi vọng sau khi tham khảo công thức hàm SUMIF trong Excel cũng như tham khảo ví dụ khi sử dụng hàm SUMIF giúp quý bạn đọc hiểu và biết về cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel. Viêc thực hành sử dụng hàm SUMIF trong Excel sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn xác định đúng phạm vi cột cần thỏa mãn điều kiện và phạm vi cột cần tính tổng là xong.

Thủ Thuật Excel - Tags: ,