Thẻ: Hàm Sum

Hàm Sum Excel | Cách Tính Hàm SUMIF & Hàm SUMIFS Trong Excel

Hàm sum là gì? Hàm sum là hàm tính tổng giá trị trong excel hay của một cột hay một hàng tuy theo cách thức người sử dụng mà áp…

Các hàm trong excel | 26+ Hàm excel từ cơ bản đến nâng cao

Tổng hợp các hàm trong excel | 26+ hàm excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho dân văn phòng mà ai muốn sử dụng Excel thành thạo cần phải biết nhé. Hãy cùng grouptinhoc cùng học các hàm trong excel với Microsoft Excel online đơn giản nhất