Thẻ: hàm Sumproduct

Sử Dụng Hàm Sumproduct Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Hàm Sumproduct là gì? Hàm sumproduct trong excel là hàm excel cho phép nhân các số trong các mảng (vùng) cụ thể rồi cộng các kết quả của các tích…