Thẻ: word 2016

[HD] Cách đánh số trang trong word 2016 (Group Tin Học)

Hướng dẫn cách đánh số trang trong word 2016 (group tin học) đơn giản với cách đánh dấu số trang word bất kỳ theo ý muốn hoặc đánh số thứ…