Hàm AND trong Excel: Cấu Trúc, Cách Sử Dụng và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm AND trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm AND trong excel như thế nào? Cùng khám phá thêm một hàm tính mới trong Microsoft Excel để có thêm nhiều kiến thức liên quan đến Excel, giúp cho việc học tập, làm việc trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp hơn nhé.

Nội Dung Bài Viết

Hàm AND trong Excel là gì?

Hàm AND là một hàm logic cơ bản trong Excel. Hàm AND trong Microsoft Excel là một hàm logic được dùng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc.

Cùng thảm khảo thêm về cấu trúc sử dụng hàm AND, ví dụ thực hành cụ thể về hàm AND để từ đó hiểu và làm đúng khi ứng dụng hàm Excel này vào công việc, học tập nhé.

Cấu trúc sử dụng hàm AND trong Excel

Mục đích sử dụng hàm AND trong Excel là để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc

Cấu trúc: =AND (logical1, [logical2], …)

Trong đó:

Kết quả của hàm AND là:

Do đó mục đích của hàm AND là xét các điều kiện dạng “VÀ”, tức là phải đồng thời đúng.

Ví dụ về hàm AND trong Excel

Để giúp bạn hiểu hơn về hàm AND trong bảng tính Excel, dưới đây là ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm AND, cùng tham khảo nhé.

Ví dụ : Dựa vào bảng sau, tính số thưởng của mỗi người, biết tiêu chí xét thường là:

Chúng ta sẽ viết công thức tại ô D2 như sau:

=IF(AND(B2>=24,C2=0),”Có”,”Không”)

Giải thích:

Khi lồng hàm AND trong hàm IF thì:

Lưu ý khi sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND được dùng để kiểm tra nhiều hơn một điều kiện logic cùng lúc, tối đa tới 255 điều kiện. Mỗi điều kiện logic phải trả về TRUE hoặc FALSE hoặc dãy hay các tham chiếu chứa giá trị logic.

Hàm AND sẽ đánh giá toàn bộ giá trị được cung cấp và trả về TRUE chỉ khi toàn bộ giá trị cần đánh giá đều đúng. Nếu có bất kỳ giá trị sai, hàm AND sẽ trả kết quả FALSE.

Cả hàm AND và OR sẽ tổng hợp kết quả thành một giá trị duy nhất. Điều này có nghĩa chúng không thể được dùng trong các phép tính mảng.

Lưu ý:

Trên đây là các kiến thức liên quan đến hàm AND trong Excel được chúng tôi giải đáp một cách cụ thể nhất. Hi vọng sẽ giúp bạn đọc có thể đọc, hiểu và thực hành đúng. Cùng chia sẻ với bạn bè những kiến thức hữu ích về tin học, về cách sử dụng các hàm trong Excel, để ai cũng giỏi, cũng thành thạo mảng tin học này nhé.

Thủ Thuật Excel - Tags: ,